Web uygulamaları hakkında

International Shipping Containers

Web uygulamaları hakkında

Web uygulamaları hakkında

Web uygulaması, kısmen veya tamamen belirlenmemiş içeriğe sahip sayfalar içeren bir web sitesidir. Sayfanın son içeriği yalnızca ziyaretçi web sunucusundan sayfa istediğinde belirlenir. Sayfanın son içeriği ziyaretçinin eylemlerine göre istekten isteğe göre değiştiğinden, bu tür sayfalara dinamik sayfa denir.

Web uygulamaları çeşitli zorlukları ve sorunları gidermek için oluşturulur. Panel içerisinde web uygulamaları için yaygın kullanımlar açıklanmakta ve basit örnekler verilmektedir…

Blue Dolphins Containers® Panel uses cookies to improve user experience By continuing to use & browse this site, you agree to our

Privacy policy